A kisebbség fogalma a Közel-Keleten. Egy esettanulmány: a kurdok

Absztrakt

Míg az európai narratívákban a kisebbségek etnikai és nemzeti felfogása dominál, addig a Közel-Keleten és az iszlám világban a másság és a kisebbség elsősorban vallási alapon fogalmazódik meg. Az iszlám tehát a vallási kisebbségek kezelésének mintáját teremtette meg és a kezdetektől megkülönböztetett a pogányok és az ún. „könyves népek” (ahl al-kitáb) között, mely utóbbiakat – ha feltételek mellett is – de a többség védelmében részesítette. Az európai behatolás következtében megjelenő új kisebbségfogalom az ’aqallijja’, a ’kisebbség’ szó tükörfordítása.

iszlám, vallási vs. etnikai kisebbség, ’könyves népek’, kurdok

While in the European narratives the ethnic and national perceptions of minorities are prevailing, in the Middle East and the Islamic world ‘otherness’ and minority are interpreted on a religious basis. Islam, therefore, has created the model of handling religious minorities, and has from the beginning distinguished between pagans and the ‘peoples of the book’ (ahl al-kitab). The latter, under certain circumstances, has enjoyed the protection of the majority. As a consequence of the European intervention in the region, a new terminus technicus appeared: ‘aqalliyya’, which is the literal translation of ‘minority’.

Keywords: Islam, religious vs ethnic minority, ‘peoples of the book’, Kurds

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters