Rólunk
[About us]

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A REGIO első száma 1990 januárjában jelent meg mint kisebbségtudományi szemle. Tematikája az évek során folyamatosan bővült, teret adva a magyar, illetve magyarországi kisebbségi csoportok, a kisebbségek és a régió történetének, nacionalizmus- és közösség-tanulmányoknak. A lap 2011-től szüneteltette a megjelenést, 2014-ben elektronikus periodikaként megújulva, ugyanakkor követve az eredeti lap hagyományát, újraindult.

REGIO Minority Culture Politics Society is a quarterly academic journal focusing on comparative regional, social, and cultural studies, exploring national and minority issues. The journal considers it a significant mission to bring the insights of contemporary international social theoretical debates and essential works not yet accessible in Hungarian to Hungarian readers.

The first issue of REGIO was published in January 1990 as a journal of minority studies. Over the years, its thematic scope has continuously expanded, providing a platform for Hungarian and Hungarian minority groups, minorities, and regional history, as well as studies on nationalism and community. The journal suspended publication from 2011, but was revived in 2014 as an electronic periodical, while also following the tradition of the original journal.

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.