A felvidéki politika szürke eminenciása. Gaucsík István: Az állameszme kritikusa – Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. Kalligram, 2017.