A magyarországi zsidó temetők kutatása és védelme

Absztrakt

A tanulmány első része áttekinti a magyarországi zsidó síremlékek dokumentálásának történetét a 19. század közepétől napjainkig, számba veszi a tudományos szempontból legmeghatározóbb munkákat. Két végpontként bemutatja, hogy a 19. század második felében az évezredes magyar-zsidó együttélés igazolásának vágya motiválta a középkori sírkövek felkutatását, az 1990-es évektől kezdve pedig a Holokauszt során elpusztított zsidó közösségek utolsó fennmaradt emlékeként kapnak fokozottabb figyelmet. A tanulmány második fele örökségvédelmi kérdésekre fókuszál: számba veszi a zsidó temetők műemléki védettségét és ennek hiányait, és bemutatja az ezredforduló óta zajló nagyobb temetőfelújítási programokat. Példákat hoz továbbá a temetőket feltáró virtuális adatbázisokra, valamint a temetőkre épülő helytörténeti programokra.

The first part of the paper reviews the history of documentation of Jewish gravestones in Hungary from the mid-19th century to the present day, and lists the most important works. As two endpoints, it demonstrates that in the second half of the 19th century, the desire to justify the 1000-year-old Hungarian-Jewish coexistence motivated the search for medieval tombstones, and from the 1990s onwards they received more attention as the last surviving memory of Jewish communities destroyed during the Holocaust. The focus of the second half of the paper is on the heritage value of the Jewish burial places. The paper discusses aspects of the monumental protection, and presents the major renovation programs since the turn of the millennium. It also gives examples of online cemetery databases, as well as programs offered by local historical societies.

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters