ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS A ZSÁMBÉKI SVÁB ÖREGTEMETŐ (NEUFRIEDHOF) NEMZETISÉGI KULTURÁLIS ÉRTÉKÉNEK MEGŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Absztrakt

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes egy panaszbeadványból értesült a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fenntartásával kapcsolatos nehézségekről. A panaszos azokat a temetőben folytatott munkálatokat kifogásolta, amelyek – megítélése szerint – a sírok bedőlésének és megsemmisülésének veszélyével járhatnak. A beadványozó a magyarországi német nemzetiség történelmi és néprajzi örökségének, kulturális tárgyi emlékeinek a megóvása érdekében fordult a biztoshelyetteshez.

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters