A kurd államiság esélyei a Közel–Keleten a geopolitikai rivalizálás tükrében

Absztrakt

Az iraki kurdok 2017. szeptember 25-én kerültek a független államisághoz a legközelebb, amikor függetlenségi népszavazást tartottak. A bagdadi kormány azonban alkotmányellenesnek tartotta a referendumot, és katonailag beavatkozott.
Jelen tanulmány az iraki kurd autonómia kialakulásának történetét kívánja bemutatni, különös tekintettel a Szaddám-rezsim megdöntését követő alkotmányozási folyamat, illetve az Iszlám Állam elleni harc viszontagságaira. A cikk amellett érvel, hogy jelenleg nem valószínűsíthető, hogy a kurd területek függetlenné váljanak.

Kulcsszavak: iraki kurdok, függetlenség, olaj, Iszlám Állam

On 25 September, 2017, Kurds in Iraq held a referendum on independence, and thus came to the closest so far to achieving independent statehood. However, the Baghdad-based government declared the referendum unconstitutional, and led a military intervention.
The paper presents the history of Kurdish autonomy in Iraq, and dedicates special attention to the difficulties of the constitutional process after the Saddam regime’s overthrown and of the fights against the Islamic State. The paper argues that momentarily the independence of the Kurdish territories is not probable.

Keywords: Kurds in Iraq, independence, oil, Islamic State

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters