Az utcanevek szimbolikus szerepe a dualista korszak Magyarországának nemzetiségek lakta területein

The Symbolic Role of Street Names in the Areas Inhabited by Nationalities in Hungary during the Dualist Era