A szatmári svábok és a katolikus egyház viszonya a második bécsi döntést követően (1940–1942)

The relationship between the Swabians in Szatmár and the Catholic Church after the Second Vienna Decision (1940–1942)