31. évf. 2023/1 szám

Német-német kapcsolattörténet

A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület hálózat- és közösségépítése (1924–1940)

Representation from scratch. Networking of the Hungarian German Folk Culture Association (1924–1940)

The relationship between the Swabians in Szatmár and the Catholic Church after the Second Vienna Decision (1940–1942)

A specific example of German-German relations: Hungarian Germans in the Waffen-SS

Additions to the history of the German Landsmannschafts in Hungary and the ideological opposition of groups with double ties and "German feelings"

Nemzetiségi oktatás Magyarországon

Nationality education in the Hungarian school system

Ankét Miskolczy Ambrus munkáiról

Medieval Romanian history through Hungarian eyes

A source publication of folklore-historical importance

"Blind Zealot" - "Atheist", "Bosnian Royalist" - "Flaming Patriot"

Miskolczy Ambrus Nagy-Romániáról

"... and history did not end..." Ambrus Miskolczy about Great Romania

Miskolczy Ambrus Vasgárda-köteteiről

"My empathy is irony and compassion." About Ambrus Miskolczy's Vasgárda books

Kritika

Halmos Károly: Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete. Budapest: L‘Harmattan – MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2021. 390 oldal

The text, its dictionary and its message: reflections on the methodological implications of social history

Takáts József: Jászi és a liberális szocializmus. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Osiris Kiadó, 2021. 311 oldal

Whom we knew little about until now: Jászi, the liberal socialist

Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Budapest: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.), 2021. 286 oldal

Obviously the weaker one? No.

Kulcsár Beáta: „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1858–1944). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület – Kriterion Könyvkiadó, 2022. 287 oldal, 20. század 7.

History, context, the historian's narrative. The history of the Weiszlovits-Vaiszlovich family in Nagyvárad

Tóth László: Hagyomány és identitás. Tanulmányok és esszék a csehszlovákiai magyar irodalomhoz 2006–2021. Budapest: Magyar Napló – FOKUSZ Egyesület, 2022. 584 oldal (Rádiusz Könyvek 16.)

A monument to a significant life work - and not only his