31. évf. 2023/1 szám

Német-német kapcsolattörténet

A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület hálózat- és közösségépítése (1924–1940)

Nemzetiségi oktatás Magyarországon

Ankét Miskolczy Ambrus munkáiról

Kritika

Halmos Károly: Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete. Budapest: L‘Harmattan – MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2021. 390 oldal

Takáts József: Jászi és a liberális szocializmus. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Osiris Kiadó, 2021. 311 oldal

Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Budapest: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.), 2021. 286 oldal

Kulcsár Beáta: „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1858–1944). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület – Kriterion Könyvkiadó, 2022. 287 oldal, 20. század 7.

Tóth László: Hagyomány és identitás. Tanulmányok és esszék a csehszlovákiai magyar irodalomhoz 2006–2021. Budapest: Magyar Napló – FOKUSZ Egyesület, 2022. 584 oldal (Rádiusz Könyvek 16.)

Search
Generic filters