A csehszlovákiai magyar sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszere 1925—1944

Absztrakt

A tanulmány a sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszerét vizsgálja 1925-től 1944-ig. Az első generációs csehszlovákiai magyar értelmiség ideológiai változását kezdettől fogva befolyásolta a magyarországi értelmiséggel kialakított viszony. Az eszmei példaképeket Ady, Móricz és Szabó személye jelentette a fiataloknak. Az 1920-as évek második felében központi szerepe volt a sarlósokhoz hasonlóan népi-szociális irányvonalat követő magyarországi ifjúságnak, leginkább a Bartha Miklós Társaságnak, valamint a Bethlen Gábor Körnek. A Sarló felbomlását követően a népi mozgalommal kialakított kapcsolatok egyéni úton folytatódtak. Ilyen téren ki kell emelni a népiek „atyjának” nevezett Móricz Zsigmond szerepét. Ezek a kapcsolatok a „visszatérést” követően központi helyet foglaltak el, a kisebbségi generáció magyarországi reintegrációjához pedig ugyancsak hozzájárultak.

Kulcsszavak: Sarló mozgalom, kapcsolatok, Magyarország, népi mozgalom

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters