A városi diverzitás jellemzői Budapesten a rendszerváltozás után

Absztrakt

Vizsgálatunk tárgya Budapest, mely az ország egyetlen milliós nagyvárosa, gyenge-közepes globális nagyvárosi jellemzőkkel. A kutatás fő kérdése az, hogyan változott Budapest belső diverzitása a rendszerváltozás óta. Módszerünk alapvetően kvantitatív-statisztikai, amellyel a város tarkaságának három eltérő szegmensét igyekeztünk mérni: i.) lakáspiac, ii.) demográfia, és iii.) társadalmi csoportok. A vizsgálat időbeli keretét a rendszerváltozástól (1990) a legutolsó népszámlálásig (2011) terjedő időszak jelenti, amikor a politikai és gazdasági átalakulás nyomán számos mélyreható társadalmi változás ment végbe.

Kulcsszavak: kulturális sokszínűség, diverzitás, városszociológia, társadalmi rétegződés, posztszocialista urbanizáció.

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters