Telefonos nyelvhasználat a dél-szlovákiai magyar önkormányzatoknál

Absztrakt

A jelen tanulmány a dél-szlovákiai magyar önkormányzatok magyar nyelvhasználatát vizsgálja a telefonos ügyfélkapcsolat napi gyakorlatában. Telefonhívások útján teljes körű felmérést készítettünk mind az 512 szlovákiai magyar települési önkormányzat körében, ahol a Kisebbségi Nyelvhasználati Törvény engedélyezi (bárha nem szükségképp garantálja) a magyar nyelv hivatali használatát az ügyintézésben. Összehasonlításul kontroll-csoportként további 194 szomszédos települést is bevontunk a kutatásba, ahol a magyarajkúak aránya az iméntieknél kisebb volt, és nem érte el a törvény által előírt küszöbértéket.. Felmérésünk azt vizsgálta, hogy az ügyfél magyar nyelvű bejelentkezésére az ügyintéző mely nyelven válaszol, illetve hogy kettejük párbeszéde utóbb mely nyelven folyik tovább. A magyar önkormányzatok ügyintézőinek többsége (62,4 %) kezdetben kizárólag szlovákul válaszolt a hívásra. Összehasonlításul ugyanez az arány a környező településeken 98,8% volt. A magyar települések körében szoros összefüggést találtunk egyrészt a bejelentkezés nyelve, másrészt a település lélekszáma és a magyar anyanyelvűek számaránya között, továbbá a tekintetben is, hogy az önkormányzati honlap a világhálón vajon kétnyelvű-e és hogy a helyi polgármester mögött mely politikai párt(ok) áll(nak). A magyar önkormányzatok túlnyomó többsége (97,7%) a telefonbeszélgetést az ügyfél magyar nyelvű bejelentkezése és tudakozódása után maga is magyarul folytatta. Ugyanez az arány a szomszédos települések önkormányzatai körében mindössze 21,7% volt. Az önkormányzati ügyintézők nyelvválasztása a későbbi telefonbeszélgetés során szintén szoros összefüggést mutatott azzal, hogy az adott településen mekkora a magyarajkúak aránya. A magyar önkormányzatok körében ugyanakkor nem találtunk összefüggést a későbbi beszélgetés nyelve és a település lakóinak száma között. Mindezek tanulságai alapján nyilvánvaló, hogy a szlovákiai magyar önkormányzatoknak megvan a kellő kapacitásuk arra, hogy ügyfeleik számára biztosítsák a kétnyelvű kommunikációt. Azt, hogy ez valójában miért nem valósul meg a köznapi gyakorlatban, már egy további kutatás lenne hivatott feltárni.

Kulcsszavak: kisebbségi anyanyelv, nyelvhasználati jogok, nyelvhasználati gyakorlat, közigazgatás, települési önkormányzat, kutatás–felmérés, telefonos kommunikáció, Szlovákia, magyar, szlovákiai magyarok.

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2020. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.

Search
Generic filters