Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban

Absztrakt

Dolgozatunk két perspektívából elemzi a „kisebbség” fogalmát. Először a nemzetközi politika és jogalkotás szemszögéből követi végig a „kisebbségvédelem” gondolati modelljének kialakulását a 19. századtól az első világháború utáni kisebbségi egyezményekig. Másodszor pedig a 19. századi Habsburg Birodalom jogi hagyományán kalauzolja végig az olvasót, amely a „nemzetiségi” probléma megoldását kereste a birodalom határain belül. Azt vizsgáljuk, hogyan ötvözte az 1918. utáni nemzetközi jogi nyelv és jogalkotás ezt a két eltérő hagyományt. Tanulmányunk amellett érvel, hogy a „nemzeti kisebbség” fogalma 1918-ig hiányzott a jogelmélet és a joggyakorlat szótárából. Az osztrák és magyar képviselőház vitáinak elemzésével arra mutatunk rá, hogy 1918-ban a Habsburg Birodalomban párhuzamosan jelen volt a fogalom régi és új értelmezése.

Kulcsszavak: nemzeti kisebbség, a Habsburg Monarchia kései korszaka, nemzetiségi kérdés, kisebbségi jog, eszmetörténet

The paper analyses the notion of minority from two perspectives. First, it examines the evolution of minority protection in international politics and in legislation since the 19th century until the minority treaties following World War I. Second, it reviews the legal tradition of the 19th-century Habsburg Empire which was searching to resolve the issue of minorities within the empire. The paper examines how the international law and legislation was able to merge these two different traditions after 1918, and argues that the term ˝national minority˝ was missing from the vocabulary of legal theory and practice until 1918. By analyzing the debates of the Austrian and Hungarian parliaments, the paper points out that the old and new interpretations of the term existed next to each other in the Habsburg Empire in 1918.

Keywords: national minority, late period of the Habsburg Empire, minority issue, minority law, history of ideas

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters