A nyelvi jogok Ukrajnában a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája gyakorlati alkalmazása tükrében

Absztrakt

Az ukrán politikai elit az elmúlt években számos jogalkotási intézkedést fogadott el a kisebbségek nyelvi jogainak korlátozására. Az ukrán magyar nemzeti kisebbség képviselői hangsúlyozzák, hogy ezek a jogalkotási intézkedések ellentétesek Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az ukrán kormány és néhány kutató azonban azt állítja, hogy ezek a nyelvpolitika döntések semmilyen módon nem sértik Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, milyen kötelezettségvállalásokat tett Ukrajna a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának ratifikálásakor, és a Karta Szakértői Bizottságának a Karta ukrajnai végrehajtásával kapcsolatos legutóbbi jelentésére alapozva bemutatjuk, hogyan alkalmazza Ukrajna a gyakorlatban a Kartát, és betartja-e a Karta ratifikálása során vállalt nemzetközi kötelezettségeit.
Kulcsszavak: Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája, nyelvi jogok, Ukrajna, nyelvi konfliktusok

The Ukrainian political elite in recent years adopted a series of legislative measures that restrict the language rights of minorities. The representatives of the Hungarian national minority in Ukraine stress that these legislative measures contradict to Ukraine’s international commitments. The Ukrainian government and some researchers, however, claim that the recent steps of language policy do not violate Ukraine’s international commitments in any way. In this article we examine the commitments Ukraine entered into when ratifying the European Charter for Regional or Minority Languages. Furthermore, in the light of the last report of the Committee of Experts of the Charter on the implementation of the Charter in Ukraine we seek to establish whether, Ukraine is complying with the obligations it accepted by having ratified the Charter in relation to the protection of minorities’ language rights.
Keywords: European Charter for Regional or Minority Languages, language rights, Ukraine, language conflict

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters