A szöveg, a szótára és az üzenete: reflexiók a társadalomtörténet módszertani implikációiról

The text, its dictionary and its message: reflections on the methodological implications of social history

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.