Szerzőinknek
[For our authors]

A szerzőket a REGIO részletesen tájékoztatja a tartalmi és formai követelményekről. A kéziratleadás során a szerkesztőség felhívja a szerzők figyelmét, hogy tanulmányuknak eredetinek kell lennie, meg kell felelnie a nemzetközi tudományos publikációval szemben támasztott követelményeknek. A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kézirat nem jelent meg vagy nincs megjelenés alatt más folyóiratoknál. Társszerzős írás esetében a társszerzők igazolják, hogy ismerik és elfogadták a folyóiratnak beküldött tanulmány végső verzióját.

Hivatkozási szabályzat a REGIO szerzői számára

A REGIO folyóirat a következő hivatkozási elveket kéri szem előtt tartani.

  1. A tanulmány végén az összes hivatkozott művet fel kell sorolni, a szerzők szerint ABC sorrendben, „Felhasznált irodalom” címszó alatt.
  2. Könyvek esetén a cím, folyóiratcikk esetén a folyóirat neve szerepel dőlt betűvel:

Könyv esetén: Vezetéknév Keresztnév: Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, évszám.

Folyóiratcikk esetén: Vezetéknév Keresztnév: Tanulmány címe. Folyóirat neve, évszám, szám, oldalszám. (lásd a példákat a táblázatban).

  1. A szövegben lábjegyzetes formában hivatkozunk a forrásra. Az első hivatkozás alkalmával az összes hivatkozási adatot feltüntetjük, pontosan ugyanúgy, ahogy a felhasznált irodalomban. A második hivatkozástól kezdődően csak a szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát tüntetjük fel, a kettőt vesszővel és szóközzel elválasztva (lásd a táblázatot).
  2. Szó szerinti idézés esetén az oldalszámot is megadjuk, az évszám után közvetlenül, de „oldal”, „o.”, „.p” jelzések nélkül (lásd az első példát a táblázatban).
  3. Folyóiratok esetén az évfolyamot, számot, kötetet az adott folyóirat saját jelölése szerint tüntetjük fel (lásd a példákat a táblázatban). Nemzetközi folyóirat esetén kérjük a doi számot is feltüntetni.
  4. Idegen nyelvű forrás esetén a szerző vezetéknevét tüntetjük fel elsőként, vesszővel elválasztva a keresztnévtől.
  5. A rövidítéseket és a dátumozást mindig a hivatkozott mű nyelve szerinti szabályok szerint alkalmazzuk (szerk. – ed.; tsai. – et al.; 2017. január 5. – January 5, 2017)
  6. Online források hivatkozása esetén a hivatkozás végén zárójelben megadjuk a letöltés idejét (lásd a példákat a táblázatban).
  7. A tanulmány elején 3-500 n terjedelmű (szóközzel) / 4-5 sor angol nyelvű absztrakt és 5 kulcsszó megadását kérjük.

    Felhasznált irodalom és első lábjegyzet   Második és további lábjegyzetek  
Egy szerzős könyv Tóth József: Így hivatkozunk tudományos művekre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.     Smith, John: How to cite scientific sources? New York: Columbia University Press, 2015. Tóth, 2015. Szó szerinti idézetnél: Tóth, 2015. 35. Smith, 2015.
Két szerzős könyv Kiss János – Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.   Smith, John – Johnson, William: How to cite scientific sources? New York: Columbia University Press, 2015. Kiss – Tóth, 2015.   Smith – Johnson, 2015.
Három vagy több szerzős könyv Kiss János – Kovács Pál – Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.   Lindberg, Björn – Rasmussen, Anna – Warntjen, Andreas: Party politics as usual? The role of political parties in EU legislative decision-making. Stockholm: University of Stockholm Press, 2007. Kiss és tsai, 2015.     Björn et al., 2007.
Szerkesztett könyv   Tóth József (szerk.): Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. Smith, John (ed.): How to cite scientific sources? New York: Columbia University Press, 2015. Tóth, 2015.   Smith, 2015.
Könyvfejezet Nagy Péter: Balatoni halfajok. In: Kovács József – Szabó László (szerk.): Magyarország vizei. Budapest: L’Harmattan, 2014. 24‒57. Fortham, Alex: Anti-communist propaganda in America in the 1950s. In: Eriksen, Jason (ed.): Mao and America. Chicago: Penguin, 2010. Nagy, 2014.     Fortham, 2010.
Folyóiratcikk Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Regio, 2013/3. 23‒35. Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Pro Minoritate, 2013 Ősz, 25‒37. Lindberg, Björn – Rasmussen, Anna – Warntjen, Andreas: Party politics as usual? The role of political parties in EU legislative decision-making. Journal of European Public Policy, Volume 15, Issue 8, 2008. 1107-1126. doi: 10.1108/00220410710737187. Boughton, John: The Bretton Woods proposal: a brief look. Political Science Quarterly, 42(6), 2002. 53-80. doi: 10.1108/00220410710737187. Tóth, 2013.       Björn et al., 2008.     Boughton, 2002.
Cikk (nyomtatott újság) Barát József: Hálaszavazatok – Pogonyi Szabolcs állampolgárságról és második Trianonról. 168 Óra, 2016. november 27. 6-8. Castle, Steven: The G.O.P.’s Health Care Death Spiral. The New York Times, January 17, 2017, 4‒7. Barát, 2016.   Castle, 2017.
Online cikk Lévai Júlia: Nyílt levél Kovács Zoltán szóvivőnek. HVG.hu, 2017. január 14., http://hvg.hu/velemeny/20170114_Nyilt_level_Kovacs_Zoltan_szovivonek (letöltés ideje: 2017. január 16.) Phillip, Abby – DeBonis, Mike: Trump team on attack headed into week of president-elect’s inauguration. The Washington Post, January 15, 2017, https://www.washingtonpost.com/politics/trump-team-on-attack-headed-into-week-of-president-elects-inauguration/2017/01/15/9d73e21e-db57-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html?utm_term=.2bb0f287695e (letöltés ideje: 2017. január 16.)   Lévai, 2017.     Abby – DeBonis, 2017.  
Kézirat Bálint Norbert: Éveim a Tudományvédelmi Hivatal szolgálatában. Kézirat, magángyűjteményben, 2023, 432. Bálint, 2023.
Szóbeli közlés, interjú Interjú Tóth Józseffel az erdélyi magyarok identitásáról. Készítette: Kiss Pál, Sepsiszentgyörgy, 2013. április 18. Interjú Tóth Józseffel, 2013.
Konferenciaelőadás Papp Z. Attila: Identitás és állampolgárság. Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Kolozsvár, 2014. december 1-2. Papp, 2014.
Törvény 1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300055.TV (letöltés ideje: 2017. január 18.)       Higher Education Act 2004. (c.8). London: HMSO. 1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról   Higher Education Act, 2004.
Levéltári, kézirattári forrás Kánya Kálmán külügyminiszter levele Szentivány Domokoshoz, Budapest, 1934. április 12. MNL OL K 64 23. d. 43–48.   Jordáky Lajos: Naplók 1933-1944. EME Kézirattár JLH 123 t. 34. 1942. novembert 15. Kánya, 1934. április 12.   Jordáky Naplók, 1942. november 15.
Jelentés, közlemény National service framework for older people. Department of Health, London: Department of Health, 2001.     OECD: PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris: PISA, OECD Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en (letöltés ideje: 2017. január 17.) National service framework for older people, 2001. 55.   OECD, 2016, 34.
Video Romakép Műhely: Jövőképek: Roma média projektek. https://www.youtube.com/watch?v=jjwvgwkW6BQ (letöltés ideje: 2017. január 17.) Interjú Korhecz Tamással. Pannon RTV Közügyek c.műsora, 2016. december 22. https://www.youtube.com/watch?v=16vj0pkdRe4 (letöltés ideje: 2017. január 17.) Romakép Műhely   Interjú Korhecz Tamással, 2017.

 

Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával készült.

Search
Generic filters