29. évf. 2021/1. szám

A Musza Dagh negyvenezer napja

The Stereotypes of Armenophobia in Hungary in Period of the Dual Monarchy

Is the Armenian Genocide a Genocide According to International Law?

"Like a Tortured Animal that Turns Against its Tormentors". Marginal Notes on the Recent Literature on The Armenian Genocide

Megküzdéstörténet

Returning Home from Canada in 1929: Deportation from Three Perspectives

Kritikák

Nagy Pál: Beás cigányok a Kárpát-medencében (Historikus metszetek a 18−19. századból). Gypsy Studies − Cigány Tanulmányok (43.) Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék, 2019. 186 oldal

Historical Approaches to the Beash

Victor Karády – Péter Tibor Nagy: Sociology in Hungary. A Social, Political and Institutional History. Sociology Transformed. Series Editors: John Holmwood, Stephen Turner. Palgrave Mac Millan, 2019. 198 oldal

The history of Hungarian sociology - for foreigners, in the language of data

Bartha Katalin Ágnes: Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra éveiben (1969–1989). Beszélgetések a Kriterion munkatársaival. Szerkesztette, az interjúkat készítette, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Bartha Katalin Ágnes. Kolozsvár: Polis Könyvkiadó – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2020. 407 oldal

Age Pictures

Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Közép-Kelet-Európában. Budapest: Kalligram, 2020. 247 oldal

What is the Non-Territorial Minority Autonomy Good for and What Not?

Visegrád – közös emlékezet? 1956 – 1968 – 1981. Szerk. Kiss Gy.
Csaba, Mészáros Andor. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa
Kutatásokért Alapítvány, Esztergom 2020. 109 oldal

V4 – meeting of parallel memories

Search
Generic filters