31. évf. 2023/3 szám

Új magyar diaszpóra

Characteristics of transnationalism and integration among Hungarian emigrants

The impact of COVID-19 and the perception of pandemic management among Hungarian emigrants

Why did they stay? The subjective experience of success among Hungarians living in the United Kingdom

Nemzedéki beszédmódváltás a kisebbségpolitikában

Filep Tamás Gusztáv
Bevezető Tóth Károly leveléhez

Letter of Károly Tóth to László Dobos, September 1986. Publication and introduction by Gusztáv Tamás Filep

Feltételek, megvalósítások, fogadtatás

Ellenpontok: a Hungarian samizdat in 1980s’ Romania – social conditions, impact, reception

Műhely

Utcanevek az utódállamokban 1918–1938 között

„The greatest irredentism: the use of Hungarian place and street names”. Street names in countries neighbouring Hungary between 1918 and 1938

Kritika

Makkai Béla: Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. Budapest: Magyarságkutató Intézet, 2021. 462 oldal

Struggle on the margins – the Hungarians of Old Romania

Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 155 oldal [Magyar Történelmi Emlékek ‒ Monumenta Hungariae Historica. Értekezések – Dissertationes. Trianon-dokumentumok és tanulmányok, 11].

Political Geographical Boundaries in a Historical Approach. Notes to the Monograph of Péter Bencsik

Egymásra épülő kollektív traumák
Boros Anikó: Pusztavám 1944 − Tanú(ság) − vallomás − emlékezet. Pécs: Kronosz, 2022. 376 oldal

„I know nothing about these things, and I don’t even want to know”. Collective traumas building on each other.

Olosz Levente: Narratívák fogságában. A Kasztner-ügyről szóló tudományos és közéleti diskurzusok története. Budapest: Clio Intézet, 2022. 242 oldal [Clio kötetek 10.]

Between Contemporary Politics and Historiography: the Aftermath of Rezső Kasztner’s Rescue Operation

Cseke Péter: Beckett Erdélybe jön. Páskándi Géza második alkotói korszaka (1963–1973). Kolozsvár: Polis Könyvkiadó, 2021. 267 oldal

Obligation of Existential Stylistics

Betea, Lavinia: Ceauşescu şi epoca sa [Ceauşescu és kora]. Cuvânt către cititor de Ioan-Aurel Pop. Bucureşti: Corint Istorie autori români, 2021. 828 oldal

Ceaușescu, the Tyrant