29. évf. 2021/4 szám

Zsidó cserkészet

A 615. sz. „Ámosz” Cserkészcsapat, Pécs

Oktatás és társadalmi pozíciók

Kritika

Kollai István: Szlovákia királyt választ. A szlovák társadalom változó viszonya a magyar történelemhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2021.

Bukovszky László – Simon Attila – Szeghy-Gayer Veronika: Kassától Košicéig. Molnár Miklós-emlékkönyv. Somorja – Budapest: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020. 134 oldal + DVD melléklet.

Mészáros András: Nem alszom… Pozsony: Phoenix Library, 2021. 288 oldal

Vizi Balázs (szerk.): Magyarország és szomszédai. Kisebbségvédelem a kétoldalú szerződésekben. Budapest: TK Kisebbségkutató Intézet – L’Harmattan, 2021. 293 oldal

Search
Generic filters