30. évf. 2022/3 szám

Szászok a múló jelenben

Tar Gabriella-Nóra beszélgetése Eginald Schlattner erdélyi szász íróval és evangélikus lelkésszel

Nemzetiségi képviselet és részvétel a 2022-es választásokon

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az Országgyűlésben (2018–2022)

A külhoni levélszavazás dilemmái három országgyűlési választás és két népszavazás tükrében

Kritika

Ujváry Gábor: „Hűség városa, légy hű őre önmagadnak.” Nyugat-Magyarország 1918–1921 közötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető út. Sopron: MNL GyMSM Soproni Levéltára, 2021. 178 oldal

Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér” – A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945. Pécs: Kronosz, 2021. 472 oldal

Ruxandra Trandafoiu: The Politics of Migration and Diaspora in Eastern Europe. Media, Public Discourse and Policy. London: Routledge, 2022. 182 oldal

Jovan Cvijić: A Balkán-félsziget és a délszláv országok (Az emberföldrajz alapjai). Szabadka—Újvidék: Kiss Lajos Néprajzi Társaság—Vajdasági Művelődési Intézet, 2009. 568 oldal
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel szerkesztette Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, 2010. 284 oldal

Tamáska Máté: Kassa-vidék településképei. Budapest: Pesti Kalligram, 2013. 556 oldal

Liszka József: Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma, terminológia, funkció. Komárom – Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Etnológiai Központ, 2021. 702 oldal

Erdélyi népmondák. Gyűjtötte: Bosnyák Sándor, Közreadja: Magyar Zoltán, Budapest: Balassi Kiadó – Néprajzi Múzeum, 2022. 380 oldal [Magyar Népköltészet Tára]

Magyar Zoltán: Történetmondás és ökológiai tudás. Egy mesélő ember Farkasokpatakán. Budapest: Balassi Kiadó – Néprajzi Múzeum, 2022. 422 oldal

Magyar Zoltán: Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus. I–IV. köt. Budapest: Kairosz Kiadó, 2021. 1992 oldal

L. Juhász Ilona: Örök mementó. A Holokauszt emlékei Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, 2015. 200 oldal

Knipf-Komlósi Elisabeth & Müller Márta (Hrsg.): Spracheinstellungen, Spracherhalt durch Schule, Identität-Neuere Untersuchungen zur Sprache der Ungarndeutschen. (Nyelvi attitűdök, az iskolai oktatás szerepe a nyelvmegtartásban, identitás- a magyarországi németek nyelvének újabb kutatásai) Budapest: ELTE Germanisztikai Intézet, 2021. 202 oldal [Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 83.]

Search
Generic filters