30. évf. 2022/3 szám

Szászok a múló jelenben

The 20th Century History of the Transylvanian Saxons

German literature of Transylvania in the 20th century. Cultural representation, concepts, lines of development, results

Balogh F. András beszélgetése Joachim Wittstockkal

External Voting and Parliamentary Representation

Tar Gabriella-Nóra beszélgetése Eginald Schlattner erdélyi szász íróval és evangélikus lelkésszel

"The well flows differently here, time spins differently" Gabriella-Nóra Tar's conversation with Transylvanian Saxon writer and evangelical pastor Eginald Schlattner

Nemzetiségi képviselet és részvétel a 2022-es választásokon

Advocate or representative? – Comparative analysis of two cycles of Imre Ritter

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az Országgyűlésben (2018–2022)

Merit influence or extra role? The Hungarian Nationalities Committee in the Parliament (2018–2022)

Career Paths of Nationalities Advocates and Nationalities Representatives in Hungary

External Voting and Parliamentary Representation

A külhoni levélszavazás dilemmái három országgyűlési választás és két népszavazás tükrében

Bath water for children too? The dilemmas of postal voting abroad in the light of three parliamentary elections and two referendums

Kritika

Ujváry Gábor: „Hűség városa, légy hű őre önmagadnak.” Nyugat-Magyarország 1918–1921 közötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető út. Sopron: MNL GyMSM Soproni Levéltára, 2021. 178 oldal

The “civitas fidelissima”, which “[…] without linguistic or racial distinction testified to his unwavering loyalty to the thousand-year-old Hungarian state."

Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér” – A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945. Pécs: Kronosz, 2021. 472 oldal

Minority or national trauma?

Ruxandra Trandafoiu: The Politics of Migration and Diaspora in Eastern Europe. Media, Public Discourse and Policy. London: Routledge, 2022. 182 oldal

Migration and Eastern Europe: Challenges of the imagined nation.

Jovan Cvijić: A Balkán-félsziget és a délszláv országok (Az emberföldrajz alapjai). Szabadka—Újvidék: Kiss Lajos Néprajzi Társaság—Vajdasági Művelődési Intézet, 2009. 568 oldal
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel szerkesztette Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, 2010. 284 oldal

Tamáska Máté: Kassa-vidék településképei. Budapest: Pesti Kalligram, 2013. 556 oldal

Liszka József: Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma, terminológia, funkció. Komárom – Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Etnológiai Központ, 2021. 702 oldal

Erdélyi népmondák. Gyűjtötte: Bosnyák Sándor, Közreadja: Magyar Zoltán, Budapest: Balassi Kiadó – Néprajzi Múzeum, 2022. 380 oldal [Magyar Népköltészet Tára]

Magyar Zoltán: Történetmondás és ökológiai tudás. Egy mesélő ember Farkasokpatakán. Budapest: Balassi Kiadó – Néprajzi Múzeum, 2022. 422 oldal

Magyar Zoltán: Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus. I–IV. köt. Budapest: Kairosz Kiadó, 2021. 1992 oldal

L. Juhász Ilona: Örök mementó. A Holokauszt emlékei Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, 2015. 200 oldal

Ethnicity Narrated II. Minority, sacredness, world of words, imagery

Knipf-Komlósi Elisabeth & Müller Márta (Hrsg.): Spracheinstellungen, Spracherhalt durch Schule, Identität-Neuere Untersuchungen zur Sprache der Ungarndeutschen. (Nyelvi attitűdök, az iskolai oktatás szerepe a nyelvmegtartásban, identitás- a magyarországi németek nyelvének újabb kutatásai) Budapest: ELTE Germanisztikai Intézet, 2021. 202 oldal [Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 83.]

Study Volume on the Current Issues of Germans in Hungary. Extensive Research Results of PhD students

Search
Generic filters