32. évf. 2024/2 szám

Gondolat örökösítés

On political religion: 19th century Hungarian examples

Community of the People Versus Commonwealth. Gustav Gratz and the German Volksgemeinschaft Theory

Rudai Rezső pártszociológiája és mai tanulságai

The „large governing party” paradigm. Rudai Rezső’s party-sociology and its contemporary lessons

Népmozgások

The Plans of the Beneš Emigration for the Enumeration of the German and Hungarian Minorities in Czechoslovakia (1940–1945) I.

Attempt of the SS to evacuate the „German blood” at the end of 1944

Armenian Refugees in Karabakh and the Crisis of Multilateralism

Visszatérés után

Nemzetépítési és közösségszervezési diskurzusok a Torontálban 1941–1944

„The Bread Fields of the Banat Sing, Talk, Tell Stories”. Discourses on Nation-Building and Community Organisation in the Hungarian-language Daily Torontál 1941–1944

„Kolozsvár magyarsága 22 éven át őrizte szívében az utcák magyar elnevezését.” Utcanevek a Magyarországhoz visszatért területeken

„For 22 Years, the Hungarians of Cluj Napoca Have Kept the Hungarian Names of the Streets in their Hearts.” Street Names in the Areas Returned to Hungary (1938–1944)

Műhely

Social Memory of Rural Jews in Hungary since the Turn of the Millennium

Kritika

Egidio Ivetić: Povijest Jadrana: more i njegova civilizacija.
[ Az Adria történeleme. Egy tenger és civilizációja.]
Zágráb: Srednja Europa, 2022. 330 oldal

“Pars pro toto” – Part Instead of the Whole

Hammerstein Judit: Oroszok és magyarok. Magyar írók Oroszország/ Szovjetunió-tapasztalata az 1920–1930-as években.
Budapest: Örökség Kultúrpolitikai Intézet, 2022. 447 oldal

About Russians, about Hungarians, about All of Us

Stark Tamás: Hosszú út az első magyarországi deportáláshoz.
Budapest: HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet 2023. 292 oldal [Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések]

Where Have all the Internees Gone? The Long Journey of Those Taken to Kamenyec-Podolsky

Danyi Gábor: Az írógép és az utazótáska. Szamizdat irodalom Magyarországon 1956–1989. Pécs: Kronosz Kiadó, 2023. 618 oldal [Bázis-könyvek 39.]

The Faces of Samizdat

Andeva, Marina – Dobos, Balázs – Djordjević, Ljubica – Börries, Kuzmany – Malloy, H. Tove (szerk.): Non-Territorial Autonomy – An Introduction [Személyi elvű autonómia. Bevezetés]
Cham: Palgrave–Macmillan, 2023. 221 oldal

A Multidisciplinary Approach to Personal Autonomy