30. évf. 2022/2 szám

Az iskola nem sziget

Székelyek az elmúlt jelenben

Székelyföldi idegenvezetők narratívái

Műhely

A magyar zsidók vallási alapú képviseletének tartósságáról

Kritika

Ordasi Ágnes (szerk.): Egan Lajos naplója. Impériumváltások Fiumében a kormányzóhelyettes szemével (1918–1920). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2019. 376 oldal

Kovács Szabolcs: A nagysármási zsidók meggyilkolása (1944. szeptember 16–17.) Magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában. Budapest: Clio Intézet, 2021. Clio Kötetek 4.

Miniszter a frontvonalban. Zsindely Ferenc naplója,
1941. február 25. – 1946. március 9. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szekér Nóra. Budapest – Pécs: ÁBTL – Kronosz, 2021. 796 oldal

Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont ‒Argumentum, 2020. 367 oldal

Kovách Imre (szerk.): Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban. Budapest: Argumentum ‒ Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2020. 432 oldal.

Kocsis Aranka: Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén.
Pozsony: Kalligram, 2011. 141 oldal

Kovai Cecília A cigány–magyar különbségtétel és a rokonság.
Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2017. 257 oldal

Departure and Arrival. Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective.
Szerk. Bata Timea – Jakab Albert Zsolt, L’Harmattan Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum, Budapest Cluj-Napoca, 2019., 246 oldal, Kriza Books No. 46.

Kovács András – Barna Ildikó: Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei.
Budapest: 2018, 226 oldal

Magyarok Romániában. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. Szerk. Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Éger György,
Kolozsvár: Kriterion – EME, 2020, 354 oldal

Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében.
Pozsony: Kalligram, 2015, 337 oldal

Search
Generic filters