29. évf. 2021/3 szám

Emlékezetpolitikák a délszláv háborúk után

– kulturális reflexió a jugoszláviai nyolcvanas évekre –

A balkáni egyházak és nemzetek megbékélésének
gyakorlatai 2019 és 2021 között

Műhely

Kritikák

Larry Wolff: Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe. Stanford University Press. Stanford, California, 2020. 304 oldal

Kelemen Lajos: Napló I. 1890–1920. S. a. r., szerk., a bevezető
tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sas Péter. Kolozsvár: EME, 2017. 871 oldal
Kelemen Lajos: Napló II. 1921–1938. S. a. r., szerk., a bevezető
tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sas Péter. Kolozsvár: EME, 2018. 1052 oldal

Bányai Viktória – Frojimovics Kinga – Gombocz Eszter (szerk.): A vészkorszak árvái. A magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok emlékezete. NÜB Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete, Budapest, 2020.; Varsa Eszter: Protected children, regulated mothers. Gender and the „Gypsy Question” in state care in postwar Hungary (1949-1956) CEU Press, Budapest, 2021.

Kisantal Tamás: Az emlékezet és a felejtés helyei. A vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években. Pécs: Kronosz Kiadó, 2020. 319 oldal

Földes, Csaba (Hg.) (2021): Kontaktvarietäten des Deutschen im Ausland. Tübingen: Narr. (= Beiträge zur Interkulturellen Germanistik Bd. 14.)

Pachné Heltai Borbála: Többnyelvűség Geresdlakon. Szociolingvisztikai kutatások a finnek lakta magyarországi német településen. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2020. 284 oldal.

Search
Generic filters