29. évf. 2021/3 szám

Emlékezetpolitikák a délszláv háborúk után

Wars After the Wars - Memory Political Battles in the Successor States of Yugoslavia

– kulturális reflexió a jugoszláviai nyolcvanas évekre –

Is it Possible to Write a Poem After Srebrenica? - Cultural Reflection on the Eighties in Yugoslavia

A Virus in the Text - Studies in Political Anthropology

A balkáni egyházak és nemzetek megbékélésének
gyakorlatai 2019 és 2021 között

Share and Regret! Reconciliation Practices of the Balkan Churches and Nations between 2019 and 2021

Műhely

Survivors of the Crvenka Death Trench

Kritikák

Larry Wolff: Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe. Stanford University Press. Stanford, California, 2020. 304 oldal

Lost in the Jungle of Eastern Europe

Kelemen Lajos: Napló I. 1890–1920. S. a. r., szerk., a bevezető
tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sas Péter. Kolozsvár: EME, 2017. 871 oldal
Kelemen Lajos: Napló II. 1921–1938. S. a. r., szerk., a bevezető
tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sas Péter. Kolozsvár: EME, 2018. 1052 oldal

"Hardly Anything Can Be Saved..." - about the publication of Lajos Kelemen's diaries

Bányai Viktória – Frojimovics Kinga – Gombocz Eszter (szerk.): A vészkorszak árvái. A magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok emlékezete. NÜB Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete, Budapest, 2020.; Varsa Eszter: Protected children, regulated mothers. Gender and the „Gypsy Question” in state care in postwar Hungary (1949-1956) CEU Press, Budapest, 2021.

Childhood in the Middle of the 20th Century. State Care, Merit, and Jewish Social Care in Hungary

Kisantal Tamás: Az emlékezet és a felejtés helyei. A vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években. Pécs: Kronosz Kiadó, 2020. 319 oldal

What was Remembered, Who Remembered, and Why did They Forget: How was the Discourse About the Holocaust Shaped After the War?

Földes, Csaba (Hg.) (2021): Kontaktvarietäten des Deutschen im Ausland. Tübingen: Narr. (= Beiträge zur Interkulturellen Germanistik Bd. 14.)

Worldwide in German

Pachné Heltai Borbála: Többnyelvűség Geresdlakon. Szociolingvisztikai kutatások a finnek lakta magyarországi német településen. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2020. 284 oldal.

Language changes in Geresdlak, Language Exchange in Research