30. évf. 2022/4 szám

Tanulmányok

Kritika

Jegyzet Kókai Sándor Bánság-kutatásaihoz

Kókai Sándor: Bánság: természet, társadalom, gazdaság (1718‒2021) – Tanulmánygyűjtemény. Nyíregyháza‒Kiszombor: MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottsága, 2022. 810 oldal

Elke Hartmann: Örmény élet az Oszmán Birodalomban. Fordította: Reviczky-Balogh Ágnes. A magyar nyelvű szöveget az eredetivel egybevetette: Poósz Lóránd. Budapest: L’Harmattan – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2021. (Studia Armenologica Hungarica 4.) 273 oldal

Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934–1944). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület – Kriterion Könyvkiadó, 2020. 336 oldal

Solonari, Vladimir: Imperiul-satelit. Guvernarea românească în Transnistria, 1941‒1944. Traducere din engleză de Andrei Pogăciaş. Bucureşti: Humanitas, 2021. 398 oldal [A csatlósuralom.
A román kormányzás Transznisztriában, 1941‒1944.]

Lendák-Kabók Karolina: National Minorities in Serbian Academia: The Role of Gender and Language Barriers. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. 183 oldal

Search
Generic filters