29. évf. 2021/2. szám

Szolidaritás járvány idején

Szlovák etnopolitikák

Műhely

Kritika

Vasile Pușcas – Ionel N. Sava (szerk.): Trianon, Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă [Trianon, Trianon! A revizionista politikai mitológia egy évszázada]. Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020.

Roman Holec: Trianon – triumf a katastrofa. [Trianon – diadal és katasztrófa.] Marenčin PT, Bratislava, 2020. 256 oldal.

Bilibók Renáta, Biró Annamária, Serestély Zalán (szerk.): Életeink. Horváth Andor-invokációk. Kolozsvár: Bolyai Társaság–Egyetemi Műhely Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020. 396 oldal

Frauhammer Krisztina – Pajor Katalin (szerk.): Emlékek, szövegek, történetek. Női folklór szövegek. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 2019. 398 oldal

Mirna Zakić: Ethnic Germans and National Socialism in Yugoslavia in World War II. Cambridge University Press, 2017. 308 oldal

Search
Generic filters