30. évf. 2022/1 szám

Fogalomkeresés – látószögváltás

Diaszpóra intézmények

Kulturális fogyasztás

Alternatívák keresése

Szemle

Salvatore Pappalardo: Modernism in Trieste: The Habsburg Mediterranean and the Literary Invention of Europe, 1870–1945. New York: Bloomsbury Academic, 2021. 280 oldal

Leslie Waters: Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderland, 1938–1948. ­Rochester University Press, Rochester, NY, 2020. 234 oldal.

Ficeri, Ondrej: Potrianonské Košice: premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava: Veda, 2019. 336 oldal [A Trianon utáni Kassa. A kassai lakosság identitásának változásai a két világháború közötti Csehszlovákiában.]
Klara Kohotuová: Od Esterházyho po Luník IX. Etnicky kódovaná místa paměti v lokálním kontextu. Košice: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020. 196 oldal [Esterházytól a Luník IX-ig. Etnikailag kódolt emlékezethelyek helyi kontextusban.]
Heldaková, Lucia: Mať volá! Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – teoretické a historické aspekty. Košice: UPJŠ v Košiciach Filozofická fakulta, 2020. 174 oldal [Az Anyaföld hív! A Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere propagandakampánya – elméleti és történeti aspektusok]
Fogelová, Patrícia – Pekár, Martin: Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938–1945. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2021. 198 oldal [A fegyelmezett város. Politikai beavatkozás a közterekbe Szlovákiában 1938 és 1945 között.]

Jekatyerina Dunajeva: Constructing Identities over Time. “Bad Gypsies” and “Good Roma” in Russia and Hungary. Budapest: Central European University Press, 2021.

Magyarország néprajzi térképe település és lélekszám szerint (1918). Várpalota: Trianon Múzeum, 2020. 101 oldal

Search
Generic filters