30. évf. 2022/1 szám

Fogalomkeresés – látószögváltás

Republican Multiculturalism: a Wooden Iron Ring?

Diaszpóra intézmények

The Invincibility of Truth. A Brief History of the Interest Protection Activities of the Hungarian Human Rights Foundation (HHRF), its Networks, Ideological and Infrastructural Background (1976–1989)

Patterns of diasporization among new Hungarian emigrants in the United Kingdom

Kulturális fogyasztás

Leisure Time – Culture Consumption – Media Use in György Sepsiszent During the Corona (Virus)

Alternatívák keresése

A Traitor to the Nation Revisionist

Provincia and Europe

Szemle

Salvatore Pappalardo: Modernism in Trieste: The Habsburg Mediterranean and the Literary Invention of Europe, 1870–1945. New York: Bloomsbury Academic, 2021. 280 oldal

The Phoenician tale of Trieste: a "well constructed lie" or a Different Perception of Europe in the Light of Modernist Literature?

Leslie Waters: Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderland, 1938–1948. ­Rochester University Press, Rochester, NY, 2020. 234 oldal.

A Decade of State Border and Population Movements in the Felvidék

Ficeri, Ondrej: Potrianonské Košice: premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava: Veda, 2019. 336 oldal [A Trianon utáni Kassa. A kassai lakosság identitásának változásai a két világháború közötti Csehszlovákiában.]
Klara Kohotuová: Od Esterházyho po Luník IX. Etnicky kódovaná místa paměti v lokálním kontextu. Košice: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020. 196 oldal [Esterházytól a Luník IX-ig. Etnikailag kódolt emlékezethelyek helyi kontextusban.]
Heldaková, Lucia: Mať volá! Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – teoretické a historické aspekty. Košice: UPJŠ v Košiciach Filozofická fakulta, 2020. 174 oldal [Az Anyaföld hív! A Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere propagandakampánya – elméleti és történeti aspektusok]
Fogelová, Patrícia – Pekár, Martin: Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938–1945. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2021. 198 oldal [A fegyelmezett város. Politikai beavatkozás a közterekbe Szlovákiában 1938 és 1945 között.]

Four New Slovak (Social) Historical Monographs

Jekatyerina Dunajeva: Constructing Identities over Time. “Bad Gypsies” and “Good Roma” in Russia and Hungary. Budapest: Central European University Press, 2021.

Repressive States, Exclusionary Societies and the Representation of the Roma

Magyarország néprajzi térképe település és lélekszám szerint (1918). Várpalota: Trianon Múzeum, 2020. 101 oldal

Observations Regarding the Trianon Museum's Ethnographic Map of Hungary by Settlement and Population (1918)